Categories

Cercar

SSL

mapa

mapa

mapa

AVIS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) li informa que és titular del website WWW.OOTOYASUSHI.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és OOTOYASUSHI SCP, amb CIF J-66.411.752 i domicili social a PLAÇA DE L'ÀNGEL, 14 SABADELL (BCN) 08202. la direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és INFO@OOTOYASUSHI.COM

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI), totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament del website.

MODIFICACIONS

OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la website de OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI).

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) informa els usuaris de la seva website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI), PLAÇA DE L'ÀNGEL, 14 SABADELL (BCN) 08202 o per correu electrònic a INFO@OOTOYASUSHI.COM. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI).

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI), els jutjats o tribunals propis de la localitat de SABADELL (BCN).